Podrobnosti

Pod dohledem „Velkého Bratra“

Pod dohledem „Velkého Bratra“

Telematika v nákladních vozidlech může dopravcům ušetřit až 25 % nákladů. Co přináší řidičům?

Nejen velké nadnárodní přepravní firmy, ale i menší regionální dopravci objevují výhody telematických systémů pro dálkovou kontrolu a správu nákladních vozidel. Dostupné systémy se přitom s rozvojem internetu a on-line aplikací neustále vylepšují a nabízejí dnes svým uživatelům podstatně komplexnější služby, než tomu bylo ještě pár let zpátky. Zatímco dříve sloužila telematika víceméně k jednoduché elektronické evidenci jízd nebo pro kontrolu pohybu vozidla, v současnosti umožňuje „real-time“ dohled nad provozem vozidla a s aktivovanými doplňkovými moduly dokonce sežene pro dopravce zakázku nebo zaplatí za řidiče mýto. Stručně řečeno, telematické systémy v silniční nákladní dopravě zvyšují efektivitu provozu, snižují přímé i nepřímé náklady dopravce, zvyšují bezpečnost a komfort řidiče a v neposlední řadě mají příznivé dopady i na ekologii.

Pravěk telematiky  

Na počátku všeho bylo biblické „nepokradeš“. Primitivní „fleet management“ systémy začaly vznikat v 80. letech v Americe a jejich cílem bylo prostřednictvím nelicencovaných rádiových frekvencí vyhledávat odcizená vozidla. Zlom ve vývoji přišel v devadesátých letech, kdy byla k volnému využití zpřístupněna data z globálního polohového systému (GPS). Spolu s rozvojem mobilní komunikace (GSM brány) a později internetu byly technologie zdokonalovány a dnes se jedná o robustní IT systémy, často provázané s dalšími užitečnými programy / utilitami (pro controlling, účetnictví) a umožňující posílat data do uživatelských aplikací na počítači, v tabletu, či telefonu. Aktuálním trendem je ukládat sesbíraná data do jedné společné platformy (aplikace, uživatelské prostředí), odkud jsou pohodlně a rychle dostupná fleet-manažerům, majitelům firem, ale i samotným řidičům. Současné využívání telematiky má blízko ke konceptu „task managementu“: řidič, připojený do aplikace, přesně ví itinerář cesty; manažer má přehled o tankování, poloze vozidla nebo jízdním režimu konkrétního řidiče; majitel může na základě dostupných dat efektivněji plánovat a optimalizovat provoz.

Co tedy telematika umí?   

Vezmeme-li to průřezem mezi jednotlivými poskytovateli telematických služeb pro nákladní dopravu, mohli bychom identifikovat následující obecné výhody, které tyto systémy svým majitelům přinášejí:

 • Monitoruje aktuální polohu vozidla (lepší plánování tras)
 • Eviduje tankování / spotřebu PHM (prevence proti odcizení PHM)
 • Sleduje způsob jízdy řidiče (upozorní na neekonomickou jízdu = přeškolení řidiče = snížení nákladů)
 • Načítá data z digitálních tachografů (kontrola povinných přestávek)
 • Má pod kontrolou pravidelné servisní prohlídky, STK, výměny provozních kapalin apod.
 • Upozorňuje řidiče na aktuální dopravní omezení / omezené vjezdy apod.
 • Generuje pravidelné reporty s preferovanými daty

Pokročilejší systémy navíc na základě GPS souřadnic nabízejí i další užitečné funkce, které napomáhají k maximálnímu vytížení vozidla a šetří dopravcům čas i náklady. Mezi tyto funkce patří například:

 • Automatické propojení s některými mýtnými systémy (automatické odečtení mýta při průjezdu dálničním úsekem – například kreditový mýtný systém HU-GO v Maďarsku)
 • Napojení na on-line burzu nákladů (maximální využití přepravních kapacit)
 • Komunikace s řidičem přímo z aplikace formou textových zpráv
 • Monitoring teploty a vlhkosti v nákladovém prostoru

Suma sumárum

Telematické systémy jsou instalovány buď od výrobce (stačí příslušnou službu aktivovat) nebo dodatečně (například na vozidla starší výroby). Základem je kvalitní GPS / GSM modul a případně převodník pro získávání dat z komunikační sběrnice vozidla CAN BUS. Platba za aktivaci telematického systému ve vozidle se skládá z jednorázové částky a z pravidelného měsíčního paušálu. V případě nákupu na leasing je splátka a investice zpravidla zakalkulována v pravidelné leasingové splátce. Návratnost investice je poměrně krátká a pohybuje se závislosti na velikosti flotily od 2 do 5 let. Dostupná data provozovatelů systémů v ČR hovoří o úsporách v rozmezí 7 – 25 %, zde opět závisí na celkové robustnosti systémů a způsobu, jak je provoz na základě dat optimalizován. I v případě telematiky totiž platí, že je to pouhý nástroj, sice propracovaný, ale stále jen nástroj, u nějž záleží na způsobu využití koncovým zákazníkem.

Budoucnost telematiky spočívá v další individualizaci systémů na základě konkrétních požadavků zákazníka a také ve zdokonalování reportingu. Jeden z požadavků zákazníků se obrací například k anonymnímu referenčnímu srovnání mezi podobnými vozidly, které by majitelům dalo cennou zpětnou vazbu o tom, jak si jejich vozidlo / flotila v porovnání s konkurencí stojí.

Spočítejte si své úspory!