Podrobnosti

Jak si půjčit na nový tahač? „Full-Service“ balíčky frčí!

Jak si půjčit na nový tahač? „Full-Service“ balíčky frčí!

S trochou nadsázky by se dalo říci, že pořídit si nový tahač na splátky je dnes jednodušší, než kdykoli před tím. Uvažujete-li o modernizaci svého vozového parku, můžete vybírat z nepřeberného množství způsobů financování, přičemž každý z nich má svá pro a proti. Jeden obecný rys ale mají všechny současné způsoby financování stejný, a tím je maximální individualizace, nebo chcete-li, přizpůsobení daného finančního produktu na míru zákazníkovi. Zatímco třeba v devadesátých letech, kdy segment soukromých autodopravců vznikal, se museli soukromníci vejít do předem připravených šablon několika málo leasingových společností, nebo využít klasických bankovních úvěrů, dnes je možnost volby široká a správným výběrem finančního produktu může dopravce ušetřit čas, nervy a koneckonců i peníze.

Podle statistik ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace), zveřejněných na podzim 2017, pokračoval v uplynulém roce zvýšený zájem podnikatelů o financování formou leasingu a podnikatelských úvěrů.   Na financování movitých a nemovitých investic podnikatelských subjektů vynaložili členové ČLFA v 1.-3. čtvrtletí 2017 částku převyšující 98 mld. Kč.   V oblasti leasingů strojů, zařízení a dopravních prostředků bylo nejvíce smluv uzavřeno k tzv. „full-service“ leasingům (26 631); následoval klasický finanční leasing (10 222), operativní leasing (9 802) a smlouvy o krátkodobém pronájmu (2 556).  Jednoznačným trendem je posílení operativního leasingu, který se na celkovém leasingu movitých věcí podílel 63,2 %.   Proč je tento způsob financování tak oblíbený si ukážeme v krátkém přehledu výhod nejčastějších způsobu financování.

Finanční leasing

Jeden z těch tradičnějších finančních nástrojů. Vozidlo je spláceno pravidelnými splátkami a po celou dobu trvání leasingové smlouvy je v majetku leasingové společnosti, což je pro ni určitý druh pojistky vůči případným neplatičům. Při dodržení minimální délky smlouvy je možné leasingové splátky započítat do daňově uznatelných nákladů, délka smlouvy je přitom většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví. Po řádném ukončení smlouvy přechází vlastnictví na nájemce.

Zpětný leasing

Potřebujete rychle hotovost? „Prodejte“ svůj tahač leasingové společnosti a splácejte ho; po skončení smlouvy bude opět váš. Jednoduše řečeno – jedná se o formu půjčky, zajištěnou movitým majetkem, který zákazník ke své podnikatelské aktivitě používá. Výhodou tohoto způsobu je rychlost úvěru a jednoduchá administrativa; podrobně ovšem srovnávejte nabízené „výkupní“ ceny

Operativní leasing (OL)

V současnosti velmi oblíbené řešení mezi podnikateli. Protože po skončení smlouvy o operativním leasingu zůstává vozidlo nadále v majetku leasingové společnosti, platí se v pravidelných splátkách pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou vozidla po skončení OL. Splátky OL jsou daňově uznatelnou nákladovou položkou, při dodržení minimální délky OL.

Operativní leasing je možné pořídit v tzv. „full-service“ balíčku, který znamená pro uživatele vozidla maximální komfort. Pravidelná údržba a servis nebo výhodné balíčky pojištění – to vše může obsahovat pravidelná splátka a provozovateli vozidla tak odpadá značná část starostí o jeho provoz. Tyto „full-service“ balíčky jsou v současnosti v kurzu.

Úvěr

Složitější administrativa, vyšší nároky na bonitu klienta, ovšem na druhou stranu také výhody. Například okamžité zařazení vozidla do majetku firmy může znamenat jednorázový odpočet DPH ihned po nákupu; navíc doba splácení není daná zákonem. Pořízené vozidlo můžete kdykoli předčasně doplatit. Pořízením vozidla na úvěr lze optimalizovat daňové náklady.

Produkt „na míru“ i pro malé a střední dopravce

Na zvýšenou poptávku po finančních řešeních „na míru“ zareagovala řada významných tuzemských poskytovatelů. Tak například ČSOB Leasing spustila tento rok speciální program financování, určený malým a středním tuzemským přepravcům. Pod obchodním názvem Truck půjčka se skrývá komplexní balíček služeb, který si klient navolí přímo na míru. Kromě financování je součástí půjčky / splátky i pojištění a údržbové služby. Integrované pojištění v Truck půjčce zahrnuje nejen povinné ručení s vysokým limitem, ale i komplexní all-risk havarijní pojištění a například i četné asistenční služby. Ty se vztahují například na opravu vozidla přímo na místě havárie, ale řeší také ubytování posádky v případě nepojízdnosti vozidla, případně přeložení nákladu. Pomocnou ruku nabízí poskytovatel také flexibilnějším přístupem při rozložení splátek.

Na tomto konkrétním příkladu je dobře vidět, jak dalekou cestu segment financování nákladních vozidel za posledních deset let urazil a jaký komfort si dnes mohou dopravci ve svém podnikání dovolit. Finanční instituce, ať bankovní či nebankovní, spolupracují při vývoji nových finančních produktů se specialisty, kteří jim produkt nakonfigurují tak, jak by si jej koncový zákazník přál mít.  Výhody z toho ve finále plynou oběma stranám…

Spočítejte si své úspory!