Podrobnosti

Výběr mýtného od ledna 2020 může být teoreticky na čas pozastaveno

Výběr mýtného od ledna 2020 může být teoreticky na čas pozastaveno

Státní tendr na výběr dodavatele nového mýtného systému od roku 2020 se dostal do složité situace. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž zrušil výběrové řízení na vybudování a provoz mýtného systému s odůvodněním, že zadavatel VŘ Ministerstvo dopravy ČR (MDČR) porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Původně ve zrušeném tendru MDČR jako vítěze výběrového řízení vybralo konsorcium firem slovenského SKYTOLL a CZECH TOLL ze skupiny PPF.

Podle vyjádření ÚOHS byla např. až třetina dokumentů k tendru pozměněna a celé poskytování zadávací dokumentace provázela řada pochybení. Mimo jiné, že dokumentace byla předávána soutěžícím subjektům na přepisovatelných flash discích apod.

Ministr dopravy podal proti rozhodnutí rozklad

Ministr dopravy Dan Ťok poslal předsedovi Antimonopolního úřadu proti rozhodnutí rozklad s tím, že vše proběhlo podle zákona, v pořádku, a že všechny soutěžící firmy zadání pochopily správně a dokumentaci k výběrovému řízení zaslaly ve srovnatelných formátech.

Politické i lobbistické tlaky

Je nutno vzít v potaz, že se jedná o zakázku v řádech miliard korun. Lze tudíž očekávat značné politické i lobbistické tlaky. A také, namísto toho, aby se celá situace věcně řešila, vyvstávají na povrch politická prohlášení, v nichž si jednotliví politici bohužel jen loví své politické body. Což celou situaci ještě více komplikuje.

Co s dosavadními bránami, jestliže vyhraje satelitní mýtný systém?

Další technické problémy nastanou v případě, že bude vybrán jiný dodavatel než ten současný, tedy Kapsch. Ten mýtný systém provozuje na principu mikrovlnného snímání. Kdežto všichni ostatní soutěžící, včetně původně vybraného konsorcia, nabízejí systém satelitní. Vybudování GPS systému bude trvat, podle slov ministra Ťoka, až 14 měsíců.

Co bude s dosavadními mýtnými branami v tuto chvíli není přesně známo. Současný ministr dopravy v České televizi spekuloval, že by mohly být využity pro proměnlivé dopravní značení. Z čehož evidentně vyplývá, že konkrétní plán využití tohoto majetku není sestaven.

Smlouva se společností Kapsch je do 2019

Jestliže se do ledna 2020 situace nevyřeší a skončí smlouva na výběr mýtného v ČR se společností Kapsch a nebude-li vybrán nový poskytovatel, hrozí de facto, že v ČR může být na čas výběr mýtného pozastaven. A to do doby, než bude uzavřena nová platná smlouva. V tuto chvíli je však tendr na výstavbu a provoz mýtného s datem spuštění v lednu 2020 zrušen a celá situace je v bodě nula.

Následující dva roky tak můžeme očekávat další politické problémy. Jde o zakázku velkého rozsahu a takové vždy provázejí obdobné tlaky. Jedno je však jisté. Ke konci roku 2019 končí smlouva se společností Kapsch a do té doby je třeba situaci vyřešit. Času mnoho nezbývá.

Spočítejte si své úspory!