Total a životní prostředí

 

Společnost Total se zavázala minimalizovat dopady svých produktů a aktivit na ovzduší. Dlouhodobě se věnuje pěti prioritním oblastem, aby svému závazku dostála:

 

  • Zvýšení a podpora podílu zemního plynu ve výrobě společnosti Total.
  • Zvýšení produkce obnovitelné energie, a to především solární energie a biopaliv.
  • Zajištění vyšší energetické úspornosti provozoven společnosti Total a jejích výrobků.
  • Zajištění přístupu k čisté energii pomocí vývoje inovativních řešení využití solární energie.
  • Podpora vytváření celosvětového klimatického rámce a pobídky pro místní iniciativy.

 

Tyto priority mají přímý dopad na oblast silniční dopravy.

 

Ekologická maziva 

 

 

Díky vývoji pokročilých maziv podporujeme snižování spotřeby paliva a emisí v odvětví silniční přepravy. Naše řada olejů snižujících spotřebu (fuel economy) určená pro motory a převodovky dokáže snížit spotřebu paliva až o 3 % na jedno vozidlo.

 

 

Také jsme vyvinuli oleje s nižší úrovní emisí, neboť vysoké emise způsobují rychlejší opotřebení systémů zpracování výfukových plynů přítomných ve většině nákladních vozů. Díky upravenému složení našich maziv je zajištěno, že tyto systémy budou nadále plnit svou funkci.

 

 

Společnost Total také vyvinula biologicky odbouratelná maziva pro použití v takových částech vozu, kde hrozí nebezpečí úniku, jako např. převodovky nebo nápravy. Jelikož se tyto oleje rozkládají přirozeně, je jejich ekologický dopad minimální.

O vývoji společnosti Total v oblasti trvale udržitelného rozvoje můžete zjistit další informace na oficiálních webových stránkách.

 

 

Total Waste Solutions

 

 

Správa odpadů společnosti Total zajišťuje, aby vaše nebezpečné odpady, jako např. vyjetý olej apod., byly zlikvidovány v souladu se zákonem, přičemž sběr odpadů může být upraven na základě vašich potřeb. Také nabízíme balíčky průzkumu provozoven, které vám umožní určit případná nebezpečí a zabrání možným pokutám nebo soudním řízením.

Pokud jste si kdy položili otázku: Jak je vlastně zpětně odebírán vyjetý olej, pak Total Waste má pro vás odpověď.

Pokud byste chtěli zjistit další informace, stáhněte si leták věnovaný odpadovému hospodářství Total Waste Management.

 

 

Total Ecosolutions

 

 

Total Ecosolutions je iniciativa podporující a vyvíjející způsoby minimalizace dopadu na životní prostředí jak z naší strany, tak ze strany našich zákazníků.

Produkty zahrnují Total Excellium Truck Diesel (dostupný v Evropě ale ne ve Velké Británii). Tyto produkty v testech prokázaly, že redukují spotřebu paliv a vznik emisí oxidu uhelnatého až o 4,4 % ve srovnání s naftovými palivy, která neobsahují aditiva Excellium. 

Motorové a převodovkové oleje společnosti Total speciálně vyvinuté pro úsporu paliva také tvoří součást ekologické iniciativy společnosti Total nazvané Ecosolutions; tyto oleje snižují tření v motorech, převodovkách a nápravách za účelem snížení spotřeby.

 

SunPower

 

 

Společnost Total je majoritním akcionářem společnosti SunPower sídlící v Kalifornii, která je jednou z největších firem zabývajících se využitím solární energie. Více než 30 let zkušeností s vývojem fotovoltaické technologie firmě umožnilo vyprodukovat jeden z nejúčinnějších dostupných solárních panelů. Jeho účinnost dosahuje 21,5 %, přičemž konkurenční panely dosahují účinnosti 16-17 %. Společnost SunPower zajišťuje soukromé i komerční instalace na střechách a také instalace na zemi.

Global Simulator Global Simulator

Spočítejte si své úspory!