FAQ EuroVAT

FAQ EuroVAT - Vrácení DPH

Kdo může zažádat o vrácení DPH?

Na vrácení DPH má nárok každý, kdo

 • provozuje mezinárodní přepravní dopravu
 • není plátcem DPH v zemích, kde žádá o navrácení DPH
 • provozuje nákladní dopravu vozy vážícími minimálně 3,5 tuny
V kterých zemích mohu zažádat o vrácení DPH?
 • Ve všech zemích Evropské unie
 • V zemích s uplatňovanou reciproční dohodou: Norsko, Švýcarsko
Na co všechno se vrácení DPH vztahuje?

Zažádat můžete o navrácení DPH ze všech produktů a služeb, které souvisí s provozováním mezinárodní nákladní dopravy. Týká se to například nafty, AdBlue, olejů, oprav, příslušenství, parkovacích poplatků, poplatků za technickou kontrolu, mytí vozidel, hotelů, stravování, tunelů, mostů...

Pozor: Seznam produktů a služeb, u kterých můžete zažádat o vrácení DPH, se v jednotlivých zemí liší.

Dá se nárok na vrácení DPH uplatnit zpětně?

Ano. Pokud se žádost podá od 01/01/ do 30/09/ služba bude uplatněna zpětně, tedy od 01/01 předcházejícího roku.

Např. za žádost podanou 15/05/2016 vám vrátí DPH dle faktur za 2015 a 2016.

Pokud se žádost podá od 01/10 do 31/12, služba bude uplatněna od 01/01 aktuálního roku. Např. za žádost podanou 15/11/2016 vám vrátí DPH pouze za faktury v roce 2016.

Jak dlouho trvá, než získám zaplacené DPH zpět?

Záleží na příslušném úřadě, zda vám DPH vrátí včas nebo se zpožděním. Podle platné legislativy musí úřad vaši žádost zpracovat do 4 měsíců po jejím obdržení, ale ve skutečnosti to závisí spíše na konkrétní zemi.

Podívejte se na orientační doby vrácení DPH ze statistik EuroVAT.

Jak dosáhnu toho, aby mi úřady vracely DPH včas?

Zálohovou platbou DPH. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte prosím EuroVAT.

Jak dodám EuroVAT své faktury?

Pošlete nám je e-mailem jako elektronické faktury v PDF formátu.

Pozor: Originály faktur si uschovejte pro případnou pozdější kontrolu daňovým úřadem.

Mohu uplatňovat nárok na vrácení DPH ze stvrzenek a bločků?

Záleží na konkrétní zemi. Pro přesnější informace nás prosím kontaktujte.

Kdy je nejzazší termín pro odevzdání žádosti o vrácení DPH?

Žádosti za 1. čtvrtletí odevzdáváme v dubnu.

Žádosti za 2. čtvrtletí odevzdáváme v červenci.

Žádosti za 3. čtvrtletí odevzdáváme v říjnu.

Žádosti za 4. čtvrtletí odevzdáváme v lednu.

V nutných případech odevzdáváme v březnu žádosti za celý rok.

Jaká je minimální částka, o kterou si v zemích Evropské unie mohu zažádat?

Čtvrtletní žádost: 400 €

Roční žádost: 100 €

Mohu využít různé zprostředkovatele pro vrácení DPH?

Většina daňových úřadu zakazuje využívat pro vrácení DPH více zprostředkovatelů v jedné zemi a za stejné období. Ale pokud žádáte o vrácení DPH v různých zemích nebo za různá období, můžete pro tyto země využít různé zprostředkovatele.

FAQ EuroVAT - Vrácení spotřební daně z nafty

Co je spotřební daň z nafty?

Spotřební daň z nafty je speciální daň zavedená pro naftu.

Kdo může zažádat o vrácení spotřební daně z nafty?

EuroVAT podává žádosti o vrácení spotřební daně z nafty jménem dopravních společností, které sídlí v Evropské unii. Tyto dopravní společností musí provozovat nákladní dopravu, mít jako zprostředkovatele právě EuroVAT a jejich nákladní automobily musí vážit více než 7,5 tuny. Musíte být  také schopni poskytnout registrační dokumenty k jednotlivým vozidlům, smlouvy o pronájmu nebo leasing a faktury spolu s dodacími listy.

V kterých zemích mohu zažádat o vrácení spotřební daně z nafty?
 • Francie (TICPE)
 • Belgie (spotřební daň)
 • Španělsko (Gasóleo Professional + IVMDH, někdy nazývány také "Spanish Sanitary Cent" nebo "healthcare cent")
 • Itálie (spotřební daň)
 • Maďarsko (spotřební daň)
Na co všechno se vrácení spotřební daně z nafty vztahuje?
Pouze na naftu.
Jak často jednotlivé státy DPH EuroVATu vrací?
 • Francie (TICPE): jednou za půl roku
 • Belgie: jednou za půl roku
 • Španělsko: čtvrtletně
 • Itálie: čtvrtletně
 • Slovinsko: ročně
 • Maďarsko: čtvrtletně nebo ročně
Kdy je nejzazší termín pro odevzdání žádosti o vrácení DPH?
 • Francie (TICPE): žádostí musí být podány do 2 let
 • Belgie: žádosti musí být podány do 3 let po datu vydání vašeho autorizačního čísla
 • Španělsko: nelze žádat zpětně
 • Itálie: žádosti musí být podány do 20. dne měsíce po konci kvartálu
 • Slovinsko: žádost za celý uplynulý rok musí být podána do 31. března následujícího roku
 • Maďarsko: žádost za tankování během jednoho roku musí být odevzdána před vydáním svého povolení.
Musím spolu s žádostí odevzdat také originální faktury?

ANO v Belgii a ve Slovinsku

NE ve Francii, v Itálii a ve Španělsku

Existuje nějaký strop, co se týče vrácených peněz?

Ne, kromě Gasóleo Professional, která uplatňuje limit 50 000 l/rok/vozidlo.

Jak dlouho trvá, než získám zaplacené DPH zpět?

Záleží na jednotlivých zemích a jejich předpisech. 

Statisticky EuroVAT vychází takto:

 • Španělsko: 3-6 měsíců
 • Itálie: 18 měsíců
 • Slovinsko: 3-12 měsíců
 • Maďarsko: 1,5-2 měsíce
Mohu využít různé zprostředkovatele pro vrácení spotřební daně z nafty?

Ne, pokud využijete vícero zprostředkovatelů, může být vaše žádost odmítnuta.

Máte další otázky?

Kontaktujte nás!

Online kalkulačka

Spočítejte si své úspory!